RALR


SA NAGIBOM UNAPRIJED I RIJETKIM LOPATICAMA IZRAVNO SPOJEN, SA JEDNOSTRANIM USISOM, RADIJALNI VENTILATORI SA NISKIM TLAKOM
Dizajnirani za sustave niskog tlaka ALR, ovi ventilatori se mogu koristiti u bilo kojoj ventilaciji za objekte. Zahvaljujući sustavu pričvršćivanja vijcima, kućište se lako može okrenuti u željeni položaj za rad. To je jedno od najekonomičnijih rješenja za ventilaciju. Zbog rijetke strukture lopatica, čišćenje propelera je jednostavno.

MATERIJAL
Čitav je izrađen od DKP crnog lima obloženog elektrostatičkim prahom. Radijalni ventilator izrađen je od DKP crnog lima sa rijetkom strukturom lopatica sa nagibom unaprijed.

KONTROLA BRZINE
Opcionalno je dostupna s mjenjačem frekvencije.

PROSTORI UPORABE
Koristi se u hlađenju pećnica, kao i razne elektroničke i slične opreme niske radne brzine za grijanje-ventilaciju gdje vibracije nisu poželjne. Prema zahtjevu dostupna je i proizvodnja ventilatora s četvrtastim kućištem, što pruža praktičnost u proizvodnji i montaži.