AKPP


PLASTİČNI PROPELER IZRAVNO SPOJENI, CIJEVNO-CILINDRIČNO KUĆIŠTE
Propeleri ovih ventilatora s cijevno-cilindričnim kućištem, koji mogu zadovoljiti velike protoke zraka i velike promjene tlaka, izrađeni su od PVC sirovine i pružaju mogućnost promjene protoka i tlaka podešavanjem kutova propelera.

MATERIJAL
Njegovo kućište izrađeno je od čeličnog lima ST-37.2 sa elektrostatičkom bojom kao standardom. Na zahtjev se može proizvesti i sa postoljem. Propeler; proizveden je od specijalne legure kompozitnog PVC materijala, dvosmjeran je i kutovi se mogu podešavati.

KONTROLA BRZINE
Opcionalno je dostupan s mjenjačem frekvencije.

PROSTORI UPORABE
Iako se najviše preferira korištenje u sredini i na kraju linije u kanalima/tunelima, koristi se u tehničkim, industrijskim postrojenjima i ljevaonicama, u tvornicama cementa, papira, u pilanama, rashladnim tornjevima, a može se koristiti u bilo kojim sličnim prostorima.