FKT4


FILTERI PROČIŠĆIVAČ ZRAKA OD PRAŠINE, SA KLIZNIM POLICAMA KANALNOG TIPA
Pročišćava čestice prašine u zraku. Korišten je filtracijski materijal od sintetičkih vlakana s G4 klasom filtriranja.