RROB


IZRAVNO SPOJEN, SA SREDNJIM TLAKOM, SA JEDNOSTRANIM USISOM, RADIJALNI VENTILATORI
Ovi ventilatori rade s visokim performansama u ventilacijskim sustavima RROB srednjeg i visokog tlaka. Mogu poslužiti i kao ventilatori za transport materijala. Pored standardnog zatvorenog propelera, mogu se proizvoditi i s propelerima s otvorenim lopaticama. Zahvaljujući sustavu pričvršćivanja vijcima, smjer ventilacije može se lako okrenuti u željenom pravcu.

MATERIJAL
Kućište: Izrađen je od DKP lima obloženog elektrostatičkim prahom. Radijalni ventilator izrađen je od DKP lima.

KONTROLA BRZINE
Opcionalno dostupno s dodatnim uređajem za kontrolu.

PROSTORI UPORABE
Mogu se koristiti u transportu sitnozrnijih materijala poput mramorne prašine, fine piljevine, granita, prašine od plastične pile, drvne i metalne sječke, te u bilo kojem prostoru gdje je potreban protok zraka srednjeg tlaka.