DTK (Doğalgaz - Tesisat - Klima) Aylık Bilimsel Teknik Dergi

Aktif Motor olarak, DTK (Doğalgaz - Tesisat - Klima) dergisinin, yıllık sponsorluğunu yapmaktayız.